แนะนำ Youtube


มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431, 0-7720-4432
วิทยาเขตเมืองฯ 8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000